8 Nisan 2016 Cuma

Öğrenci İşleri

Çalışma Takvimi

 2015-2016 BAHAR YARIYILI MİMB-ARCH 201&202 TASARIM STÜDYOSU 3&4 HAFTALIK ÇİZELGE
 2015-2016 SPRING SEMESTER MIMB-ARCH 201&202 DESIGN STUDIO 3&4 WEEKLY SCHEDULE

HAFTA
WEEK
TARİH
DATE
PROJE
PROJECT
ÇALIŞMALAR
WORKS
1
16.02.2016
SALI TUESDAY
PROJE 1.
Moda’da apartman, otel, ofis
PROJECT 1.
Apartment, hotel, office in Moda

19.02.2016
CUMA FRIDAY

2                   
23.02.2016
SALI TUESDAY
PROJE 1. Teslim&Jüri
PROJECT 1. Submission&Jury
PROJE 2. Alan Gezisi
PROJECT 2. Site Visit
26.02.2016
CUMA FRIDAY
PROJE 2.
İşlevli Follie.

PROJECT 2.
Follie with a Function.
10.00-11.00: Ferhan Yürekli Sunum / Presentation: Follie
3                  
01.03.2016
SALI TUESDAY

04.03.2016
CUMA FRIDAY

4
08.03.2016
SALI TUESDAY

11.03.2016
CUMA FRIDAY
PROJE 2. Teslim&Jüri
PROJECT 2. Submission&Jury

5
15.03.2016
SALI TUESDAY
PROJE 3.
Kent Merkezinde
“KİRALIK BİNA”


PROJECT 3.
“RENTAL BUILDING”
in the city center
PROJE 3. Alan Gezisi
PROJECT 3. Site Visit
18.03.2016
CUMA FRIDAY
10.00-11.00: Ferhan Yürekli Sunum / Presentation
6                    
22.03.2016
SALI TUESDAY

25.03.2016
CUMA FRIDAY

7                    
29.03.2016
SALI TUESDAY
14.00-18.00: Günlük Maket-Eskiz Çalışması / Daily Work, Model-Sketch
01.04.2016
CUMA FRIDAY

8
05.04.2016
SALI TUESDAY
PROJE 3. Jüri
PROJECT 3. Jury
08.04.2016
CUMA FRIDAY

9                     
12.04.2016
SALI TUESDAY

15.04.2016
CUMA FRIDAY

10                   
19.04.2016
SALI TUESDAY

22.04.2016
CUMA FRIDAY

11                    
26.04.2016
SALI TUESDAY
14.00-18.00: Günlük Maket-Eskiz Çalışması / Daily Work, Model-Sketch
29.04.2016
CUMA FRIDAY

12
03.05.2016
SALI TUESDAY

06.05.2016
CUMA FRIDAY

13                    
10.05.2016
SALI TUESDAY

13.05.2016
CUMA FRIDAY

14                    
17.05.2016
SALI TUESDAY
PROJE 3. Teslim - Çizimler
PROJECT 3. Submission - Drawings
20.05.2016
CUMA FRIDAY
PROJE 3. Juri
PROJECT 3. Jury

Hakkında


Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık ve Mimarlık(İng) Bölümleri, 2015-2016 Bahar Yarıyılı 2. sınıf tasarım stüdyosu çalışmalarını içermektedir. 

Dönem İçi İşleri: 

PROJE 1: Küçük apartman, büro veya otel / Small apartment, office or hotel (1,5 hafta) 
Moda’da Moda Caddesi ve Dr. Esat Işık Caddesi üzerinde verilen arazilerde küçük apartman, büro veya otel için plan çözümü çalışmaları.

PROJE 2: İşlevli Folly / Folly with a Function (2,5 hafta) 
Bostancı-Caddebostan arası sahil boyunca verilen beş dalgakırandan seçilen biri üzerinde belirlenen bir işlevi barındıran folly tasarımı. 

PROJE 3: Kent Merkezinde“Kiralık Bina” / “Rental Building”in the city center  
(10 hafta) 
Kadıköy, Üsküdar veya Beşiktaş’ta kentsel karakterli kiralık bina kompleksi tasarımı. 

DİĞER İŞLER / OTHER WORKS 
- Günlük Maket Eskizleri – 2 adet
- Film Gösterimleri  

Yürütücüler:
Prof. Dr. Ferhan Yürekli (koordinatör)
Yrd. Doç. Dr. Pınar Engincan
Yrd. Doç. Dr. Yekta Özgüven
Öğr. Gör. Orhun Alkan
Öğr. Gör. Bürgehan Aysu
Öğr. Gör. İsmail Doğanyılmaz 
Öğr. Gör. Ali Dur
Öğr. Gör. Dimitra Figa
Öğr. Gör. Yılmaz Kuyumcu
Öğr. Gör.  Başak Özden
Arş. Gör. Bilgen Ataç
Arş. Gör. Hale Sinirlioğlu